CZY UBEZPIECZYCIEL WYPŁACI PIENIĄDZE W RAZIE ZALANIA PRZY NIEZAKRĘCONYM KRANIE?
05 października 2016 - 10:14

CZY UBEZPIECZYCIEL WYPŁACI PIENIĄDZE W RAZIE ZALANIA PRZY NIEZAKRĘCONYM KRANIE?

6 października obchodzimy Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Jest to dobra okazja by przyjrzeć się polisie, która chroni nasze cztery kąty.


Dobre „polisy mieszkaniowe”, już w wariancie standardowym, pozwalają uzyskać odszkodowanie w przypadku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, masztu, słupa, anteny, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, przepięć, trzęsienia ziemi, pękania mrozowego, rozmrożenia czy zalania. 

Poszczególne zdarzenia dla różnych osób mogą wydawać się mniej lub bardziej prawdopodobne.

Dla przykładu ktoś mieszkający na 8. piętrze w bloku wielorodzinnym nie obawia się uderzenia pojazdu, ale właściciel domu położonego na zakręcie ruchliwej ulicy, może mieć uzasadnione obawy, że takie zdarzenie go spotka.

Awarie, opady, niezakręcony kran
Zalania wydają się najbardziej realną groźbą, niezależnie od miejsca i typu mieszkania. Mogą mieć różne przyczyny.

Zalanie, obok pożaru, to ryzyko, którego skutki najłatwiej nam sobie zobrazować i od którego najczęściej chcemy się ubezpieczyć. Według naszych danych najczęściej rejestrowane przyczyny zalania to awaria sieci wodociągowej, uszkodzenia urządzeń domowych ¬¬– pralki, zmywarki, zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych przez nieszczelny dach lub niezabezpieczone okna, pozostawienie niezamkniętych kranów czy działanie osób trzecich, np. sąsiadów z góry – wylicza Beata Żukowska, Ekspert Concordii Ubezpieczenia z Biura Ubezpieczeń Majątkowych.

Polisy dające ochronę przed większością takich zdarzeń to ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Na co zwrócić uwagę szukając najpełniejszej ochrony
W celu uniknięcia rozczarowania po szkodzie należy, przede wszystkim, upewnić się, co ubezpieczyciel ma na myśli, oferując ochronę w razie zalania i zapoznać się z definicją tego ryzyka zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nie wszyscy zawierają w niej np. zalanie przez osoby trzecie lub wskutek pozostawienia niezamkniętych kranów.

Sprawdźmy również jakie przedmioty ubezpieczamy. Obok wymaganego przez bank (przy okazji kredytu) ubezpieczenia murów budynku, warto rozszerzyć zakres o mienie ruchome jak meble, dywany, sprzęt RTV i stałe elementy, czyli zamontowane na stałe elementy budynku, instalacje, panele, zabudowę kuchni itp.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie?
Jeżeli dojdzie do zalania pamiętajmy, że warunki ubezpieczenia nakładają pewne obowiązki, których niedopełnienie może pozbawić nas odszkodowania. Jednym z takich wymogów jest zawiadomienie administracji budynku o każdym przypadku zalania oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie zarówno powstania szkody, jak i zwiększania jej skutków. Ważne jest też, aby dochować terminów na zgłoszenie szkody i pozostawić miejsce szkody w stanie pozwalającym na jej oszacowanie przez likwidatora.

Warto samemu zadbać o odpowiednie udokumentowanie poniesionych szkód – najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest wykonanie zdjęć. Jeżeli sąsiad z góry przyznaje się do winy za powstałą sytuację, warto również spisać oświadczenie potwierdzające ten fakt i zawierające dokładny opis zdarzenia.

Przydatne dodatki w polisach na mieszkanie
Część zakładów, w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w wypłacanym odszkodowaniu uwzględnia także koszty poniesione w związku z poszukiwaniem przyczyny szkody, czyli np. rozkucia ściany, aby dotrzeć do uszkodzonego wężyka. Niektórzy ubezpieczyciele w ramach polis mieszkaniowych umożliwiają objęcie dodatkowych przedmiotów, np. altanki, nagrobków czy materiałów budowlanych i stałych elementów znajdujących się w domu jednorodzinnym (w stadium budowy). Warto to sprawdzić na etapie wyboru oferty ubezpieczenia i skorzystać z takiej, która daje nam najwięcej przydatnych dodatkowych klauzul – podpowiada Beata Żukowska.

Uwaga! Zapominalstwo lub niedbalstwo, mogą wykluczyć wypłatę odszkodowania
Jeżeli winę za zalanie naszego mieszkania ponosi sąsiad z góry, odszkodowanie uzyskać możemy z posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Szkody wyrządzone w następstwie zalania nie zawsze pokryte są w standardowym zakresie i często konieczne jest wykupienie dodatkowego rozszerzenia ochrony.
Jeżeli sąsiad nie posiada OC w życiu prywatnym lub jego polisa szkód w następstwie zalania nie obejmuje, wówczas wróćmy do posiadanej przez nas polisy (ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) i sprawdźmy, czy zalania spoza chronionego miejsca (czyli naszego mieszkania) spowodowane przez osoby trzecie są objęte ubezpieczeniem. Jeżeli tak, to możemy uzyskać odszkodowanie z własnej polisy. Odszkodowania można też dochodzić od producenta sprzętu, który spowodował zalanie.

Co, kiedy my kogoś zalejemy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, uwzględniającej szkody powstałe w następstwie zalania, zabezpieczy nas przed roszczeniami sąsiada z dołu lub jego ubezpieczyciela – jeżeli sąsiad zdecyduje się na likwidację szkody z własnej polisy mieszkaniowej – wyjaśnia Beata Żukowska.

Warto zadbać o taką polisę zanim awaria naszej pralki czy zmywarki spowoduje szkody.


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.