3/4 MSP POSIADA UBEZPIECZENIE – ALE CZY TAKIE, KTÓRE CHRONI ICH BIZNES?
13 marca 2017 - 09:19

3/4 MSP POSIADA UBEZPIECZENIE – ALE CZY TAKIE, KTÓRE CHRONI ICH BIZNES?

Mikro, małe i średnie firmy według GUS stanowią 99,8 proc. ogółu przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Nie dziwi więc fakt, że ubezpieczyciele walczą o ten segment rynku, przygotowując dla przedsiębiorców coraz to lepsze oferty, z których korzysta już 75 proc. z nich*. Jednak czy w pełni świadomie? Czy skala przekłada się na pełną ochronę, której segment MSP oczekuje – w odniesieniu do posiadanego majątku, ale także roszczeń ze strony pracowników, kontrahentów lub klientów?


Według analiz* Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie około 75 proc. sektora MSP korzysta z ubezpieczeń. Skłonność do posiadania polisy rośnie wraz z wielkością działalności gospodarczej – największy odsetek ubezpieczonych podmiotów znajdziemy wśród średnich firm, natomiast najmniej wśród mikroprzedsiębiorstw. Jak pokazują analizy, najczęściej należą do nich ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z pośród których duża część jest obowiązkowa, jak np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czy ubezpieczenia OC zawodowe: rolników, architektów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych i innych. Kolejne według popularności są ubezpieczenia mienia oraz na końcu finansowe.

– Patrząc na tę prawidłowość można przypuszczać, że polisy wybierane przez właścicieli i zarządzających w segmencie MSP mają za zadanie przede wszystkim wypełnić obowiązek ubezpieczeniowy. Jednak z roku na rok rośnie grupa przedsiębiorców, którzy decydują się na pełną ochronę ubezpieczeniową, która nie tylko chroni majątek firmy, ale także zabezpiecza ją przed potencjalnymi roszczeniami ze strony pracowników, kontrahentów lub klientów – Marcin Pabiś, dyrektor biura ubezpieczeń majątkowych Concordii Ubezpieczenia.


I dodaje – Z naszych obserwacji wynika jednak, iż zwłaszcza mniejsi przedsiębiorcy nadal w niewystarczającym stopniu dbają o wykorzystanie ubezpieczeń jako instrumentu zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności. Mamy zatem przed sobą spore wyzwanie, polegające na elastycznym podejściu do bardzo różnych, a przy tym specjalistycznych potrzeb mikro i małych firm oraz jak najlepszym dopasowaniu oferowanych ubezpieczeń.

Polisa dla małego biznesu
Niemal połowa polskich mikro, małych i średnich firm** działa w branży handlowej (46,3 proc.), drugą co do wielkości grupę stanowią firmy przemysłowe (31,4 proc.), następnie usługi (14,6 proc.). Czy istnieją ubezpieczenia dopasowane do specyfiki ich działalności? Zdecydowanie tak – wśród objętych ubezpieczeniem ryzyk znajduje się np. ochrona mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Za mienie uważa się zarówno budynki czy lokale, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie, ale także między innymi środki obrotowe, czyli w przypadku firmy działającej w branży handlowej jest to towar, którego nie możemy już sprzedać ponieważ został skradziony lub zniszczony.

Ubezpieczeniem może zostać objęty także sprzęt elektroniczny, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, co ważne jest on pod ochroną także w czasie służbowych wyjazdów, nie tylko w biurze.

Nie można także zapominać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, które jest ważnym elementem każdej polisy dla przedsiębiorcy. Wyrządzenie szkody klientom lub osobom trzecim przez pracowników firmy nie musi wiązać się z zachwianiem kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przydaje się zarówno w prozaicznych sytuacjach, w których kelner zniszczy drogie ubranie klienta wylewając na nie tłusty sos, ale także, gdy błąd lub niedbałe zachowanie pracownika przyczyni się do powstania znacznie bardziej poważnych szkód w mieniu własnym przedsiębiorcy lub mieniu osób trzecich.

Gdzie szukać dobrej dla firmy polisy?
Niedawno opublikowane wyniki badań naukowców Akademii Leona Koźmińskiego, Fordham University
i IÉSEG School of Management, wskazują, że obecność banków spółdzielczych na lokalnym rynku ma wpływ na powstawanie większej liczby małych i średnich firm. – Nie da się ukryć, że poza finansowym wsparciem ze strony tych podmiotów, także ich doradztwo w zakresie dodatkowych produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia, może pozwolić na lepsze zabezpieczenie ich biznesu – podsumowuje Marcin Pabiś.


* „Współczesne Problemy Ubezpieczeń”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
** „Małe i średnie firmy – bariery i rozwój”, Polityka Insight


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.