WŁAŚCIWA KONSERWACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH – CO TRZEBA O NIEJ WIEDZIEĆ
14 grudnia 2017 - 14:06

WŁAŚCIWA KONSERWACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH – CO TRZEBA O NIEJ WIEDZIEĆ

Obowiązkowe przeglądy komina to nie tylko dbałość o bezpieczeństwo swoje i bliskich – to również kluczowy element, który rozpatruje ubezpieczyciel w sytuacji, gdy odniesiemy szkodę wywołaną przewodami kominowymi. Strzeżonego Pan Bóg strzeże – przedstawiamy kluczowe aspekty związane z konserwacją kominów.

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych, co oznacza usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym. Takiego przeglądu powinien dokonać czeladnik w rzemiośle kominiarskim lub mistrz w rzemiośle kominiarskim.


Kolejnym kluczowym punktem jest regularna kontrola przewodów kominowych.Dotyczy ona sprawdzenia stanu instalacji: ich drożności, prawidłowości połączeń i szczelności. Z tej kontroli powinien zostać sporządzony protokół, który będzie załącznikiem do książki obiektu budowlanego. Kolejny aspekt to sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: ich drożności, siły ciągu, sprawności działania urządzeń wentylacyjnych oraz szczelności Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie czynności – po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny. Takiego przeglądu powinny dokonać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.


To bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć pewność, że w przypadku szkody wywołanej przewodami kominowymi – zostanie nam wypłacone świadczenie z ubezpieczenia. Dlaczego? Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w takich przypadkach Obowiązkiem Ubezpieczonego jest: 1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351),
2) przeprowadzanie wymaganych przepisami przeglądów technicznych i przeglądów instalacji elektrycznej,
3) dbanie o konserwację przewodów oraz urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę,
4) stosowanie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia przewodów i urządzeń przed mrozem.


Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1-2, uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w którym miało to wpływ na powstanie szkody, jej wysokość albo brak możliwości ustalenia wysokości szkody niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia.


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.