Concordia Ubezpieczenia – Grupa Generali: Krzysztof Mrówka Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Rolnych