ROZWÓJ PLATFORMY SPRZEDAŻY DIRECTOWEJ CONCORDII W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH