Rozmowa z Andrzejem Jancem – Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia