„Innowacyjny Produkt Rolniczy 2018" dla Concordii Ubezpieczenia