Rozmowa z Michaelem Lösche – Członkiem Zarządu, Concordia Polska TUW