Zalania najczęstszą przyczyną szkód w domach i mieszkaniach