Poznańscy studenci w programie „Studiujesz – Praktykuj”