Połowa odszkodowań wypłacana jest za szkody powstałe w wyniku zalań